Prefabrykaty betonowe

Projektujemy, dostarczamy i montujemy prefabrykaty betonowe – prefabrykowane konstrukcje żelbetowe, takie jak:

  • stopy fundamentowe,
  • podwaliny fundamentowe,
  • słupy prefabrykowane,
  • belki prefabrykowane,
  • stropy prefabrykowane. 

Oferujemy możliwość przeprojektowania obiektów z technologii tradycyjnej na technologie prefabrykowaną.

Betonowe słupy trzymające autostradę