Poradnik inwestora

Etapy procesu inwestycyjnego budynków przemysłowych- hale

Pomysł lub Potrzeba

 

Ikona żarówki

Wstępna analiza finansowa

Posiadamy lub zamierzmy zakupić działkę do realizacji inwestycji. Wstępnie koszt wykonania 1m2 hali w STANIE SUROWYM to kwota 1000-1600 zł/m2. Do tej kwoty należy oczywiście doliczyć wyposażenie odpowiadające zakresowi prowadzonej działalności oraz infrastrukturę towarzyszącą.

Ikona monet

Analiza całego przedsięwzięcia

Na tym etapie przeprowadzamy analizę całego przedsięwzięcia. Określamy minimalną wielkość potrzebnego obiektu, jego wymiary, liczbę pomieszczeń wewnętrznych potrzebnych do funkcjonowania biznesu, konieczność ogrzewania hali itp. Rozpatrujemy również możliwość rozbudowy obiektu.

Ikona wzrostu ekonomicznego

Działka

Po przeanalizowaniu całego przedsięwzięcia musimy sprawdzić czy działka, którą posiadamy lub zamierzamy zakupić ma miejscowy plan zagospodarowania lub czy jesteśmy w stanie uzyskać warunki zabudowy oraz uzyskać wszelkie niezbędne przyłącza do prawidłowego funkcjonowania inwestycji.

Ikona lokalizacji

Projekt

Z formalnego punktu widzenia jest to najistotniejszy punkt zamierzenia budowlanego. Należy dobrać projekt dostosowany do potrzeb i możliwości. Warto to zrobić w porozumieniu z architektem adaptującym projekt do warunków miejscowych. Specjalista sprawdzi zgodność projektu z określonymi wymaganiami.

Ikona tabletu

Co wpływa na koszty budowy hali?

1. Fundamentowanie – decydujący wpływ na koszt wykonania robót fundamentowych jest rodzaj gruntu na jakim stawiamy halę oraz zastosowany schemat statyczny ram. W przypadku hal o podstawie przegubowej cechującej się większym zużyciem stali konstrukcyjnej roboty fundamentowe będą zdecydowanie tańsze w wykonaniu od hal o podstawie sztywnej przy założeniu jednakowych warunków posadowienia. Dodatkowym kosztem wykonania fundamentów jest decyzja o ich prefabrykacji, natomiast biorąc pod uwagę znaczne skrócenie czasu realizacji robót nie jest on wygórowany. 

Koszt fundamentów hal o podstawie przegubowej < koszt fundamentów hal o podstawie sztywnej
Koszt fundamenty prefabrykowane >koszt fundamenty wylewane na placu budowy

2. Konstrukcja – decydujący wpływ na koszt wykonania konstrukcji hal jest wybór schematów statycznych konstrukcji , a w szczególności przegubowego lub sztywnego zakotwienia w fundamencie. Hale stalowe sztywno zakotwione będą cechowały się mniejszym zużyciem stali i jednocześnie zmniejszonym kosztem wykonania.

Koszt konstrukcji hal o podstawie przegubowej > koszt konstrukcji hal o podstawie sztywnej

3. Zabezpieczenie antykorozyjne – decydujący wpływ na koszt wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji ma środowisko w jakim konstrukcja ma funkcjonować lub indywidualne wymagania stawiane przez inwestora. Im wyższa klasa agresywności tym wyższe nakłady na zabezpieczenie antykorozyjne.

Podstawowymi kategoriami występującymi w budownictwie są:

  • Kategoria C2 (mała agresywność środowiska) – atmosfera w małym stopniu zanieczyszczona, budynki nieogrzewane z możliwością wystąpienia zjawiska kondensacji  np. hale magazynowe, rolnicze, hale sportowe, hale produkcyjne z „suchą technologia produkcji”, warsztaty samochodowe. 

  • Kategoria C3 (średnia agresywność środowiska) – atmosfera w średnim stopniu zanieczyszczona, obiekty zlokalizowane głównie w strefach przemysłowych, miejskich i podmiejskich o średnim zanieczyszczeniu tlenkiem siarki oraz w pobliżu zbiorników wodnych o małym zasoleniu, budynki nieogrzewane lub ogrzewane z możliwością wystąpienia zjawiska kondensacji  np. hale produkcyjne z „mokrą technologią produkcji”, pralnie chemiczne.

Koszt zabezpieczenia konstrukcji dla kategorii C2 < koszt zabezpieczenia konstrukcji dla kategorii C3

4. Obudowa – koszty obudowy są dość trudne do porównania ze względu na szeroki wachlarz przeznaczenia, możliwości i zróżnicowanie wymagań inwestora, w skrócie można podzielić je na następujące rodzaje:

  • obudowa z blach trapezowych ściennych i dachowych (obudowa zimna), ten typ obudowy hali stosowany jest w halach nieogrzewanych najczęściej magazynowych i rolniczych. Ze względu na rozstaw ram konstrukcji hali sięgający zazwyczaj 6m niezbędne jest zaprojektowanie i wykonanie dodatkowej konstrukcji  pod obudowę z blachy. Koszt wykonania obudowy jest stosunkowo niewielki, a przy odpowiednim doborze blach i podkonstrukcji (ryglówki) istnieje możliwość ocieplenia obiektu w późniejszym czasie eksploatacji,
  • obudowa z płyt warstwowych, najczęściej stosowany typ obudowy w halach stalowych, stosowany zarówno w halach ogrzewanych jak i nieogrzewanych, dzięki szerokiej gamie profili blach i dostępnych kolorów możliwość uzyskania nowoczesnego wyglądu elewacji. Występuje w dwóch konfiguracjach montażu płyt ściennych jako układ poziomy -płyta montowana bezpośrednio do ram głównych hali lub pionowy – płyta montowana do dodatkowej konstrukcji obudowy. Minimalny spadek dachu dla płyt warstwowych wynosi dla płyt bez łączenia 3°, a dla płyt łączonych 6°. W przypadku montażu na dachu dodatkowych świetlików kopułowych lub klap oddymiających zachodzi konieczność wykonania dodatkowych często skomplikowanych obróbek doszczelniających co często dyskwalifikuje ostateczny wybór płyt warstwowych na dach na rzecz obudowy wielowarstwowej,
  • obudowa wielowarstwowa z membraną lub papą (sandvich) , najczęściej stosowana w halach z attykami i małym pochyleniem dachu <3°, obudowa składa się z konstrukcyjnej blachy trapezowej pełniącej jednocześnie funkcję tarczy dachowej, warstwy ocieplenia (styropian, wełna, poliuretan) oraz warstwy hydroizolacyjnej w postaci membrany lub papy. Przy odpowiednim doborze systemu oraz prawidłowym wykonaniu są ciepłe, szczelne i trwałe. Koszt wykonania jest wyższy od płyt warstwowych, ale dzięki dużej możliwości (elastyczności) wykonywania wszelkiego rodzaju otworów, świetlików, przejść instalacyjnych itp. Znajdują zastosowanie tam, gdzie płytwa warstwowa technicznie jest nie do wykonania. 

5. Doświetlenie obiektu – powierzchnię okien dobiera się w zależności od przeznaczenia hali i nie powinna wynosić mniej niż 1:8 powierzchni podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi lub 1:12 w obiektach z określonym przeznaczeniem. Naświetlenie hal realizowane jest poprzez montaż okien w ścianach, wykonanie świetlików dachowych lub montaż naświetli połaciowych w płytach warstwowych.